Dữ liệu biên mục

Développement d''applications mobiles utilisant la géolocalisation en intérieur = Phát triển ứng dụng di động sử dụng vị trí địa lý trong nhà. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Quốc Khải
Thông tin xuất bản: H.: Viện Pháp ngữ quốc tế
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Mạng cục bộ không dây ,Mạng máy tính ,Ứng dụng di động ,Vị trí trong nhà
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)