Dữ liệu biên mục

Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần Anh Vũ
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đảm bảo chất lượng, Chất lượng giáo dục, Tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA, Trường đại học công lập Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, IEQA - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ĐBCL, hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH; 2) Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; 3) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động ĐBCL bên trong ở một số trường ĐH công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA. Xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường; 2) Làm rõ các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; 3) Kết quả nghiên cứu góp phần tăng cường nhận thức về chất lượng trong giáo dục đối với các khách thể tham gia khảo sát; 4) Đề xuất được các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ĐBCL bên trong góp phần phát triển hệ thống ĐBCL bên trong cũng như duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ĐH
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)