Dữ liệu biên mục

Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần Anh Vũ
Thông tin xuất bản: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đảm bảo chất lượng ,Chất lượng giáo dục ,Tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA ,Trường đại học công lập Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IEQA - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)