Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học cơ sở tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục trung học ,Chương trình hoạt động ,Kỹ năng sống ,Giáo dục ,Trường phổ thông cơ sở
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)