Dữ liệu biên mục

Quản lý thiết bị dạy học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Lý
Thông tin xuất bản: H. Trường Đại học Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thiết bị dạy học ,Quản lý ,Trường Đại học và Cao đẳng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)