Dữ liệu biên mục

Conducting a marketing online campaign in VietNam, a case study of Jetstar VietNam = Triển khai chiến lược marketing online tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong công ty cổ phần hàng không Jetstar VietNam. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản: Khoa Quản trị Kinh doanh
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản trị kinh doanh ,Chiến lược marketing ,Tiếp thị trực tuyến
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HSB - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)