Dữ liệu biên mục

Hiệu quả sản xuất khí Biogas của công trình khí sinh học quy mô trung bình (200-250m3) ở trang trại chăn nuôi lợn tại Bắc Ninh góp phần vào giảm phát thải khí nhà kính
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng Hương Giang
Thông tin xuất bản: H.: Khoa sau đại học
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Sản xuất ,Khí Biogas
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, SGS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)