Dữ liệu biên mục

Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thông tin xuất bản: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phụ nữ ,Khí hậu ,Bình Định
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, SGS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)