Dữ liệu biên mục

Sử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Tiến Sỹ
Thông tin xuất bản: H.: Khoa sau đại học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Mô hình DNDC, Nam Định
Danh mục: Luận án, luận văn, SGS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)