Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình.
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: ĐINH THỊ HUYỀN NHUNG
Thông tin xuất bản: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tính bền vững, Ninh Bình.
Danh mục: Luận án, luận văn, SGS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)