Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững: nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Bằng Thủy
Thông tin xuất bản: H.: Khoa sau đại học
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giải pháp ,Trại giam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, SGS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)