Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đinh Thị Huyên
Thông tin xuất bản: H.: Khoa sau đại học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phát triển, Khu công nghiệp Khánh Phú
Danh mục: Luận án, luận văn, SGS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)