Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (Thí điểm)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Cao, Lệ Quyên
Thông tin xuất bản: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, CRES - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)