Dữ liệu biên mục

Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan hành chính ở địa phương qua thực tiễn ở tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Văn Duẩn
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật hành chính ,Pháp luật Việt Nam ,Khiếu nại ,Cơ quan hành chính
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)