Dữ liệu biên mục

Một số vấn đề pháp lý về sự điều hành của Chính phủ đối với Chính quyền địa phương : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Duy Hoàng
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chính phủ ,Chính quyền địa phương ,Luật hành chính
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)