Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa. Luận án TS. Luật kinh tế
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Ngô, Viễn Phú
Thông tin xuất bản: Khoa Luật ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Trung Quốc ,Việt Nam ,Công ty cổ phần ,Luật kinh tế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)