Dữ liệu biên mục

Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật : Luận án TS. Giáo dục học: 62.14.05.01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Xuân Mai
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công nhân kỹ thuật ,Giáo viên dạy nghề ,Quản lý giáo dục ,Đào tạo liên thông
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)