Dữ liệu biên mục

Các giải pháp đổi mới quản lý dạy học thực hành theo tiếp cận năng lực thực hiện cho sinh viên sư phạm kỹ thuật : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý dạy học ,Quản lý giáo dục ,Sư phạm kỹ thuật ,Đổi mới giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)