Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. TS. Quản lý giáo dục: 62 14 05 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Văn Hưng
Thông tin xuất bản: Đại học Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thị trường lao động ,Quản lý ,Trường dạy nghề ,Giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)