Dữ liệu biên mục

Quản lý đào tạo trong các trường đại học Việt Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM). Luận án TS. Quản lý Giáo dục: 62.14.05.01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Văn Tùng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Giáo dục ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam ,Trường đại học ,Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)