Dữ liệu biên mục

Quản lý đào tạo trong các trường đại học Việt Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM). Luận án TS. Quản lý Giáo dục: 62.14.05.01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Văn Tùng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam, Trường đại học, Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận án TS. Quản lý GIáo dục -- Trường Đại học Giáo dục, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)