Dữ liệu biên mục

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Cổ phần Giấy Việt giai đoạn 2015-2020
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Khắc Dịu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 87 tr.
Từ khóa: Công ty Cổ phần Giấy Việt, Chiến lược kinh doanh, Quản lý điều hành, Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)