Dữ liệu biên mục

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Cổ phần Giấy Việt giai đoạn 2015-2020
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Khắc Dịu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,
Số trang:
Tình trạng vật lý: 87 tr.
Từ khóa: Công ty Cổ phần Giấy Việt ,Chiến lược kinh doanh ,Quản lý điều hành ,Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)