Dữ liệu biên mục

Các biện pháp quản lý điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học bậc trung học phổ thông ngành học giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên ,Chất lượng dạy học ,Trung học phổ thông ,Hải Phòng ,Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)