Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Trung học phổ thông huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)