Dữ liệu biên mục

Biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Văn Trung
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Biện pháp quản lý, Năng lực sư phạm, Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tại trường trung học phổ thông (THPT) Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên của trường THPT (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)