Dữ liệu biên mục

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 50300
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Từ khóa: Hải Phòng, Môn toán, Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Toán cấp THCS . Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Toán của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)