Dữ liệu biên mục

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Hải Phòng ,Môn toán ,Quản lý giáo dục
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)