Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 80 tr.
Từ khóa: Doanh nghiệp tư nhân ,Quản lý điều hành ,Văn hóa doanh nghiệp ,Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)