Dữ liệu biên mục

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường Mầm non công lập tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục : 60 14 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)