Dữ liệu biên mục

Hướng dẫn đọc hiểu thơ trữ tình trung đại Việt Nam lớp 11, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn : 60 14 10
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Phượng
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)