Dữ liệu biên mục

Mô hình hợp tác công tư (PPP) tại Việt Nam
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Ngô, Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 88 tr.
Từ khóa: Luật kinh tế, Mô hình hợp tác công tư, Pháp luật Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)