Dữ liệu biên mục

Quản lý nhân lực tại cổng thông tin điện tử thuộc Văn phòng chính phủ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Hường
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)