Dữ liệu biên mục

Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Xóa đói giảm nghèo ,Chính sách kinh tế ,Phát triển bền vững ,Bắc giang
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)