Dữ liệu biên mục

Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Thu Phương
Thông tin xuất bản: Đại học Kinh tế
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam ,Phát triển công nghiệp ,Đầu tư nước ngoài ,FDI
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)