Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các Robot di động : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 02
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Thuận Hoàng
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Robot di động ,Kỹ thuật dẫn đường ,Phương pháp tổng hợp cảm biến ,Nghiên cứu ,Kỹ thuật điện tử
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)