Dữ liệu biên mục

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Trần, Hoài Anh
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 63 tr.
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)