Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu, chế tạo Sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chế tạo sensor ,Vật liệu điện ,Công nghệ Nano ,Cấu trúc Micro nano
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)