Dữ liệu biên mục

Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan, Trần Bách
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống thông tin, Hải Phòng
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Giới thiệu các phương án phát triển CNTT cho Th (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin -- Viện Công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)