Dữ liệu biên mục

Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan, Trần Bách
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công nghệ thông tin ,Quản lý hệ thống thông tin ,Hải Phòng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)