Dữ liệu biên mục

Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ (in - memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý cơ sở dữ liệu hiệu năng cao : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng, Trí Nhân
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phần mềm ,Cơ sở dữ liệu ,Quản lý hệ thống thông tin ,Công nghệ thông tin ,Tin học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)