Dữ liệu biên mục

Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ (in - memory DB) và ứng dụng trong hệ thống phần mềm cần xử lý cơ sở dữ liệu hiệu năng cao : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng, Trí Nhân
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Quản lý hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Tin học
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày hiện trạng nghiên cứu “Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ” trong và ngoài nước. Tìm hiểu chuyên sâu kiến thức về Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ: khái niệm, kiến trúc, đặc điểm tính năng, ưu nhược điểm. Nghiên cứu các sản phẩm Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ, so sánh (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin -- Viện Công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)