Dữ liệu biên mục

Dự án cổng thanh toán điện tử cho doanh nghiệp viễn thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Đức Tùng
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tin học, Doanh nghiệp viễn thông, Cổng thanh toán điện tử, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng thị trường của Cổng thanh toán điện tử. Thiết kế sơ bộ phần mềm và kiến trúc hệ thống Cổng thanh toán điện tử Viettel. Lập dự toán chi phí thực hiện xây dựng dự án. Triển khai kế hoạch thực hiện và sử dụng lao động để xây d (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin -- Viện công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)