Dữ liệu biên mục

Dự án cổng thanh toán điện tử cho doanh nghiệp viễn thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chuyên nghành đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Đức Tùng
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tin học ,Doanh nghiệp viễn thông ,Cổng thanh toán điện tử ,Hệ thống thông tin ,Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)