Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể, đề xuất và áp dụng vào bài toán quy hoạch quốc hội điện tử Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đoàn, Hữu Hậu, 1981-
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quốc hội điện tử ,Bài toán quy hoạch ,Quản lý hệ thống thông tin ,Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)