Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể, đề xuất và áp dụng vào bài toán quy hoạch quốc hội điện tử Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đoàn, Hữu Hậu, 1981-
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quốc hội điện tử, Bài toán quy hoạch, Quản lý hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Viện công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)