Dữ liệu biên mục

现代汉语财务会计术语及其汉越翻译研究=Nghiên cứu thuật ngữ kế toán tài vụ tiếng Hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Thị Đông Vinh, 1979-
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kế toán ,Dịch ,Thuật ngữ ,Tiếng Hán ,Tiếng Trung Quốc
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)