Dữ liệu biên mục

越南初级阶段汉字教与学偏误分析= Phân tích lỗi sai trong quá trình dạy và học chữ Hán ở Việt Nam giai đoạn sơ cấp. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Thị Trang
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)