Dữ liệu biên mục

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Kiều, Hải Liên
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)