Dữ liệu biên mục

Đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do bão lũ đến sinh kế của cư dân các xã ven biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Kiều, Hải Liên
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Quản lý tài nguyên và môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015#99 tr. + CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)