Dữ liệu biên mục

Một vài nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu dầm cầu bê tông cốt thép trong quá trình khai thác biện pháp khắc phục
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Chu, Quang Trung
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Cơ học ứng dụng ,Cầu bê tông cốt thép ,Kết cấu dầm bê tông ,Kết cấu dầm cầu
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)