Dữ liệu biên mục

Một vài nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu dầm cầu bê tông cốt thép trong quá trình khai thác biện pháp khắc phục
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Chu, Quang Trung
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Cơ học ứng dụng, Cầu bê tông cốt thép, Kết cấu dầm bê tông, Kết cấu dầm cầu
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tìm hiểu nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp thu nhập thông tin đối với dầm cầu bê tông cốt thép đang khai thác. Phương pháp xác định sự suy giảm chất lượng dầm cầu bê tông cốt thép đang thai thác và các biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng dầm cầu bê t (...)#91 tr#Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)