Dữ liệu biên mục

Khảo sát khả năng tách loại Photphat từ dung dịch nước bằng vôi, muối sắt (III) Clorua, nhôm Sunfat và ứng dụng để xử lý nước thải của công ty Supe Photphat và Hoá chất Lâm Thao : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Hằng
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Xử lý nước thải ,Vĩnh Phú ,Sắt (III) ,Phương pháp loại Photphat ,Nhôm Sunfat ,Lâm Thao ,Hoá vô cơ
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)