Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Hạnh Nguyên
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phát triển kinh tế ,Bảo tồn ,Rừng ngập mặn ,Cà Mau ,Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)