Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu các nguyên nhân gây biến thiên hàng ngày đối với sự phát triển của spread F xích đạo : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Trang
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Biến thiên ,Nghiên cứu ,Spread F xích đạo ,Vật lý địa cầu
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)