Dữ liệu biên mục

Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Lưu, Đình Phát
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 88 tr.
Từ khóa: Hà Giang, Quản lý kinh tế, Phát triển doanh nghiệp, Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)