Dữ liệu biên mục

Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 – 2020 : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hà, 1981-
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Du lịch ,Lào Cai ,Phát triển nguồn nhân lực
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)