Dữ liệu biên mục

Khai thác các giá trị văn hoá Chăm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hân, 1985-
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ninh Thuận ,Phát triển Du lịch ,Văn hóa Chăm ,Du lịch
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)