Dữ liệu biên mục

Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử: 62 22 80 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Huế
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chủ nghĩa hiện sinh, Việt Nam, Giáo dục, Quan niệm đạo đức
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)