Dữ liệu biên mục

Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử: 62 22 80 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Huế
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội ,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chủ nghĩa hiện sinh ,Việt Nam ,Giáo dục ,Quan niệm đạo đức
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)