Dữ liệu biên mục

Truyện cổ Phật giáo trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)